Geološki procesi in evolucija življenja

16. 1. 2014

Življenje pri izjemno visokih temperaturah, kakršne so bile na začetku raztaljene Zemlje, ali na primer v lavi, ni mogoče. Zato je bil predpogoj za nastanek ali razvoj Življenja, nastanek ustreznih razmer. Poleg prostora sta to v prvi vrsti tekoča voda in ozračje, nastanek obeh pa je povezan z gravitacijsko silo in s padanjem prvotno zelo visoke temperature Zemlje. Skozi Zemljino zgodovino so na evolucijo Življenja vplivali še številni geološki procesi: od tektonike plošč do padcev velikih meteoritov…

Predava: dr. Miha Jeršek, vodja kustodiata za geologijo Prirodoslovnega muzeja Slovenije